Wie zijn wij?

Wij zijn Spring High en met onze leuke en nieuwe onderwijsvorm, een combinatie van primair en voortgezet onderwijs, worden jongeren zoals jij, in het voorjaar (spring) van hun leven, uitgedaagd om zichzelf en hun talenten te ontdekken.

Wat is er nou zo leuk aan Spring High?


Het vroegtijdig selecteren van leerlingen is binnen Spring High verleden tijd, pas in klas 3 stellen wij samen vast wat een passend examenprogramma zou zijn voor jou.

Is Spring High voor jou?

Ook voor jou is Spring High! Wij hebben plaats voor leerlingen die volgend schooljaar naar groep 7 of 8 gaan. Op onze website vind je alvast wat nuttige informatie en kijk ook vooral onder het kopje voor de groep 8 leerlingen. Wil je een kijkje komen nemen op onze school dan kan dat tijdens een van onze open dagen (nu online maar als Covid-19 weg is dan weer op school!).

Hoe zit het met het werk en jouw begeleiding?

Het jaar wordt opgedeeld in blokken van ongeveer 12 weken. De drie trimesters hebben vaak een overkoepelend thema, waar de verschillende domeinen hun opdrachten aan koppelen. Aan het eind van elk blok volgt een afsluiting waarin leerlingen hun onderzoek/project presenteren. Twee keer per jaar hebben leerling, ouders en school een ontwikkelgesprek, in dit gesprek laten leerlingen hun voortgang op de leerdoelkaarten zien en vertellen ze waar ze trots op zijn en wat ze geleerd hebben over zichzelf en over de leerstof.

Groep 8

Wat een tijd om in groep 8 te zitten en een nieuwe school te kiezen. Het kiezen van een middelbare school is een drukke en ook spannende periode.


Er is veel om te kiezen en om over na te denken. Een mooi schoolgebouw, een grote school of juist een kleine, veel ruimte voor zelfstandig denken en werken of juist een strak programma, een nieuw concept of een traditionele school… ongekend veel mogelijkheden. Van al dat mooie onderwijs in Amsterdam is Spring High er een!

Wiskunde Oefen Opdrachten eersteklas