Wat moet jij als ouder weten van Spring High?

Het onderwijs van Spring High is kwalitatief, innovatief en ontwikkelingsgericht:

1) Het basiscurriculum bestaat uit twee onderdelen: de ‘losse vakken’ en de domeinen
Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Sport, Lifestyle & Bewegen en Taal & Cultuur.

In vakken worden de leerdoelen voor taalvaardigheid (Nederlands en Engels), rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap opgenomen. In kennisdomeinen de leerdoelen die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen.

2) Het onderwijs geven wij vorm aan de hand van onze leerdoelkaarten. In samenspraak met de docent bepaalt de leerling zijn of haar positie of niveau op de leerdoelkaart en wordt het duidelijk welke stappen ze moeten zetten om op een hoger niveau te komen.

logo

Introductiefilmpje Spring High

Ontwikkelingsgericht

Wij stimuleren onze leerlingen om zich te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfbewuste jongvolwassene die zichzelf en de wereld wat te bieden heeft.

Persoonlijk talent ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Daar hoort bij dat leerlingen ook leren waar zij niet goed in zijn. Fouten en verkeerde keuzes maken, horen bij het onderwijsproces. 'Failing Forward' is het motto voor veilig en goed leren op Spring High.

School als oefensamenleving

Om de leerlingen van Spring High mee te nemen in hun persoonsvorming en hen een moreel oordeelsvermogen mee te kunnen geven, maken wij de school als oefensamenleving. Ons onderwijs kent ook een sterke internationale focus, met als doel leerlingen op te leiden tot bewuste wereldburgers. Voor het openstaan voor andere culturen is het belangrijk dat leerlingen weten wie zij zijn en wat hun achtergrond is. Wij proberen onze leerlingen zowel binnen als buiten onze schoolmuren te laten leren en ontdekken over de wereld, de samenleving en zichzelf. Excursies in binnen- en buitenland zijn dan ook een vast onderdeel van ons programma. Ook uitwisselingen met scholen in het buitenland en internationale contacten zullen op termijn tot ons onderwijs behoren. De leergemeenschap Spring High vraagt van zowel leerlingen als docenten een positieve bijdrage om Spring High als gemeenschap te doen slagen. Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken en samen te leren. Verschillen tussen leerlingen en docenten juichen wij toe. Zo leren onze leerlingen voor later.

Persoonsvorming

Het doel van ons onderwijs is niet alleen de zelfontplooiing te ontwikkelen maar ook oog te hebben voor de kwaliteit van het deelnemen aan de samenleving en de kwaliteit van de interacties tussen mensen. Voor het ontdekken van talenten, interesses en het leren maken van keuzes nemen leerlingen ook zelf het initiatief om projecten en onderzoeken aan te dragen.

De leerlingen van Spring High leren onder andere in beweging en door sport & spel vaardig te communiceren, samen te werken, hun posities en verschillende rollen in te nemen en te kennen, door te zetten en met verlies en tegenslag om te gaan. Het leren in en door beweging bereidt onze leerlingen voor op een gezond en vitaal leven.